Trendbureau Overijssel

De missie van het Trendbureau Overijssel is het, door verkennen van trends, leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het debat over relevante beleidsonderwerpen tussen maatschappelijke partners in de provincie Overijssel.

Missie
Het is belangrijk dat de uitgevoerde trendverkenningen goed aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen in Overijssel én de onderwerpen die bij provincie en lokale overheden op de agenda staan. De keuze van de  onderwerpen komt tot stand in samenwerking met gemeenten, kennisinstellingen en andere instanties. De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke keuze van de onderwerpen van het Trendbureau Overijssel – de agendering – ligt bij de Programmaraad.

Partners   
 Om de kwaliteit van de trendverkenningen te waarborgen, worden er samenwerkingsafspraken gemaakt met de kennisinstellingen in Overijssel, waar nodig in overleg met andere deskundigen. Het gaat daarbij om de volgende onderdelen:
• gehanteerde methode en werkwijze;
• gebruik van beschikbare bronnen en kennis in de regio en indien
noodzakelijk daarbuiten;
• vertaling van landelijke/internationale studies naar situatie Overijssel;
• documentatie en onderbouwing dan wel plausibel maken van uitkomsten;
• betrekken van en samenwerking met partners.

© Reframing Studio