Zorgnet-Icuro

Zorgnet-Icuro  is een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg. Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro. Samen stellen ze ca. 129.000 personeelsleden tewerk.

Zorgnet-Icuro is een kennisdelende organisatie en een overlegplatform waar informatie en ideeën worden uitgewisseld. Zorgnet-Icuro is een erkende werkgeversfederatie en verdedigt de belangen van zijn leden bij de verschillende overheden en gezondheidsactoren, zowel op Vlaams als op federaal en op internationaal niveau.

Zorgnet Vlaanderen vzw  groepeert van oudsher de gezondheidsvoorzieningen (ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg) ontstaan vanuit privé initiatief. Icuro vzw is de koepel die de Vlaamse ziekenhuizen groepeert met publieke partners. Op 5 mei 2015 sloten Zorgnet Vlaanderen en Icuro een fusieprotocol. Vanaf nu werken de beide teams volledig geïntegreerd. De juridische fusie zal uiterlijk 31 december 2017 worden voltrokken. 

© Reframing Studio