Werry Crone

Het fotografisch gezicht van het dagblad Trouw werd meer dan 24 jaar in hoge mate bepaald door staffotograaf Werry Crone. Inzetbaar op vrijwel alle journalistieke terreinen, van reportage tot portret, en sinds zijn indiensttreding in 1988 heeft hij het "nieuws van alle kanten bekeken". Eind 2010 is het vaste dienstverband bij de krant omgezet in een free lance-overeenkomst.

Drs Werry Crone (geboren W.A.J.M. Wernerus) studeerde biologie en sociale geografie en is als fotograaf autodidact. Tijdens zijn studie begon hij te fotograferen voor vakbonds- en studentenbladen en het Universiteitsblad van de Utrechtse Universiteit. Politiek, vakbeweging en maatschappelijke ontwikkelingen hadden zijn aandacht. Zijn voorbeelden waren Willem Diepraam, Han Singels en Dolf Toussaint.

© Reframing Studio