‘Open je ogen: out of the box, into the future’

Dit seminar is gehouden op 7 juni 2011 in Hotel New York, de Balszaal. Het vormt een onderdeel van een twee-jarige Europese Campagne, veilig onderhoud, georganiseerd door het Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. In 2010-2011 is deze campagne gericht op het veilig uitvoeren van onderhoudswerk.

Het doel van de Europese campagne is het besef te verhogen van het belang dat onderhoud een integraal onderdeel is van een effectieve cultuur van veilig werken. Het Agentschap wil een gestructureerde aanpak van onderhoud bevorderen.
Het doel van het GP seminar is om betrokkenen (beleidsmakers, managers bedrijven, werknemers) te informeren over 10xGP, 15 jaar Focalpoint en hen te laten meedenken aan het visiedocument wat onder supervisie staat van de NVDO.

news

© Reframing Studio