Schaaldynamiek

By Gijs Ockeloen. Toekomstverkenning Schaaldynamiek voor het Trendbureau Overijssel
Author(s): 
Gijs Ockeloen
Publisher: 
Trendbureau Overijssel
Date: 
Monday, September 26, 2011

Schaalvergroting en Schaalverkleining Het onderwerp Schaalvergroting raakt iedereen. Het verschijnsel doet zich in vele vormen voor en er is vrijwel geen domein dat zich eraan onttrekt: Bedrijven, zowel de multinationals als de bakker op de hoek, scholen, ziekenhuizen, de politie, woningcorporaties, kinderopvang, energieleveranciers en zelfs landen ondergaan schaaldynamische processen. Schaalvergroting is ook onderwerp van onderzoek en theorievorming. In een kort maar intensief traject is getracht de huidige stand van ‘het denken’ boven water te brengen en de resultaten in compacte vorm te presenteren. Dit rapport probeert daarmee een antwoord te geven op een aantal vragen: Waarom gaan organisaties over tot schaalvergroting? Welke effecten verwacht men ervan? Waar leidt schaalvergroting toe? En tenslotte: Wat schieten de werkvloer en de afnemer met Schaalvergroting op? Hiertoe is de belangrijkste onderzoeksliteratuur geanalyseerd en zijn experts op belangrijke domeinen geïnterviewd. Door bestaande stukjes ‘denken over Schaalvergroting’ te ordenen op basis van de motieven, en door de belangen van de afnemers en het personeel te inventariseren, hopen wij dat ons onderzoek van toegevoegde waarde is op de vele studies die over Schaalvergroting te vinden zijn. Dit onderzoek is een eerste verkenning in het kader van de Toekomstverkenning Schaaldynamiek van het Trendbureau Overijssel. Het Trendbureau Overijssel is een onafhankelijk bureau dat toekomstverkenningen maakt voor de (politieke) besluitvorming. Het Trendbureau is een initiatief van de provincie Overijssel.

 

Paperback edition

http://www.lulu.com/shop/kvd-reframing-et-al/schaaldynamiek/paperback/pr...

CopyrightCreative Commons Attribution 2.0

Edition/uitgave maart 2012

PublisherTrendbureau Overijssel

PublishedSeptember 26, 2014

LanguageDutch; Flemish

Pages: 69

BindingPerfect-bound

Paperback Interior Ink Full color

Weight0.52 lbs.

Dimensions (inches)7.44 wide x 9.68 tall

© Reframing Studio