White Paper eCommunity

Advies Kerngroep eCommunity
Author(s): 
Kernteam eCommunity
Date: 
Monday, January 16, 2017

Op 24 januari nam minister Edith Schippers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het advies over de uitwerking van een eCommunity in ontvangst. Dit deed zij samen met andere belangrijke sleutelfiguren die het advies verder kunnen brengen. De kern van het advies is om significant meer mensen gezondheid en vitaliteit te bieden, omdat het kan. Nu staan barrières dat in de weg.

Eind februari liet de minister weten enthousiast te zijn over de inhoud van het advies en een vervolg graag mogelijk wil maken: er is geld beschikbaar om in 2017 te kunnen starten, en voor de jaren 2018 en verder komt er in mei duidelijkheid. De conclusie is dus: er kan een begin gemaakt worden!

Lees de kamerbrief:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/09/kamerbri...

 

In het advies worden vier systeem doorbrekende maatregelen voorgesteld, namelijk: 

  • realiseer koppelingen die drempelloze digitale zorg mogelijk maken
  • bevorder zelfzorg, stel burgers in staat om méér regie te nemen
  • introduceer een betaaltitel voor eHealth in de verzekerde zorg
  • begin klein en concreet

Het white paper is een spin-off van de afgelopen juni jl. gehouden Europese eHealth week. Een grote groep van belanghebbenden uit de GGZ en de chronische somatische zorg heeft zich toen uitgesproken te willen onderzoeken of er draagvlak is om een eCommunity te realiseren. Dit als mogelijk antwoord op het achterblijvende gebruik van eHealth. Uit de groep van belanghebbenden is een kernteam gevormd dat het advies in de afgelopen maanden heeft opgesteld. VWS heeft het initiatief gefaciliteerd met een projectsubsidie. In het kernteam participeren cliënten, zorginstellingen, zorgverzekeraars, leveranciers en VWS.

Kernteam

Anne Marsman - ervaringsdeskundige

Ronald Fokkink - ervaringsdeskundige

Marieke Haitsma - LPGGz

Michael Milo - De Nieuwe GGZ

Pieter Jeekel - Zelfzorg Ondersteund!

Bart Brandenburg - Zelfzorg Ondersteund!

Lonneke Reuser - Arkin

Mirthe van de Belt - Zilveren Kruis

Sergej van Middendorp - Stichting Koppeltaal

Mark Willems - Minddistrict

Kamal de Bruijn - VWS

Gijs Ockeloen - Reframing Studio

Leo van Veen - HGRV

Marco de Witte - HGRV

© Reframing Studio